OASE ONLINE

STICHTING OASE

Stichting OASE is op 11 april 2002 opgericht door een groep vrijwilligers uit Eindhoven.

Zoals u ongetwijfeld zult weten kampt Eindhoven op sociaal terrein met verschillende problemen. De integratie van niet-westerse bevolkingsgroepen is één van de belangrijkste aandachtspunten, ook voor de komende jaren. Mensen van verschillende afkomst leven nog altijd meer langs elkaar dan samen met elkaar. Verschillende overheden, waaronder het Ministerie en de gemeente investeren in gebieden waar de leefbaarheid achterblijft.

Naast de overheidsinitiatieven organiseert stichting Oase (bottom-up), vanuit en voor de samenleving diverse sociaal maatschappelijke activiteiten. Het doel dat wij hiermee willen bereiken is actiever burgerschap en een grotere sociale cohesie over de (sub)culturen heen.

Wilt u ook bijdragen aan een betere samenleving? Heeft u zelf goede ideeën inzake sociaal maatschappelijke thema’s? Wilt u graag aansluiten bij onze projecten? Wilt u graag ideeën uitwisselen? Of gaat u soortgelijke initiatieven ontplooien en is het voor ons zinvol om van dat bestaan af te weten?  Schroom niet om contact met ons op te nemen door te mailen naar info@oaseonline.nl.

Hopelijk kunnen wij komen tot een vruchtbare samenwerking, zodat er op sociaal gebied barrières kunnen worden doorbroken in Eindhoven!

De Stichting
Stichting OASE is op 11 april 2002 opgericht door een groep vrijwilligers uit Eindhoven. Stichting OASE richt zich op het bevorderen van de integratie en de participatie van diverse sociale klasse in onze multiculturele samenleving. De activiteiten worden vrijwel door alleen vrijwillige deskundige medewerkers georganiseerd. kortom, OASE tracht met zijn hoogopgeleide vrijwilligers de doelgroep  zo goed mogelijk op diverse sociaal culturele vlakken te ondersteunen zodat de doelgroep enthousiast een goede toekomst tegemoet gaat.

Missie
De missie van stichting OASE is het integreren van diverse culturen in de Nederlandse maatschappij en het bevorderen van interculturele contacten in Eindhoven en omgeving.

Activiteiten
Middels het organiseren van diverse activiteiten willen wij de volgende doelen bereiken:
– Wij willen bereiken dat allochtonen beter integreren in de maatschappij en de kloof tussen allochtonen en autochtonen verkleint.
– Dit willen wij, omdat we een samenleving nastreven waarin iedereen in harmonie met elkaar leeft. Met name in de krachtwijken van Eindhoven zijn er conflicten waarneembaar tussen allochtonen en autochtonen. Vanuit overwegingen in de openbare veiligheid willen wij dit voorkomen.
– Dit gaan wij doen door algemene bijeenkomsten (in de wijken) te organiseren, door  themabijeenkomsten/seminars te organiseren en culturele/interculturele bijeenkomsten.

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.